Bli partner och utställare

Marknadscheferna: Live-19 arrangeras den 15 maj 2019, på Kista-mässan i Stockholm. På plats finns över 250 seminariebesökare samt 15 partnerföretag.

Årets mötesplats för marknadsansvariga och deras avdelningar

Detta är årets mötesplats för marknadsansvariga och deras avdelningar - en dag av kunskap, inspiration och nätverkande.

Fakta

Onsdag 15/5 - Stockholm, Kistamässan, lokal: Theatre 4

Rätt besökare

Vi ser till att få rätt besökare på hög nivå via flera kanaler:
- 50 VIP-platser erbjuds till marknadschefer på de största företagen i Stockholm/Mälardalen
- 200 besökare kommer som gäster via våra partnerföretag, som bjuder in sina bästa kunder och kontakter per ort
- 100 biljetter säljs på öppna marknaden , till ett pris av 1.500 kr/st (plus moms). Dessa marknadsförs mot Marknadschefernas över 16.000 kontakter samt i samtliga easyFairs kanaler.

Partnerpaket för företag

Total investering: 23.500 kr + moms
(begränsat antal platser)

- Deltagande som partnerföretag
- 15 seminariebiljetter, inklusive egen personal (värde 22.500 kr)
- Monteryta/mingelplats - 2-4 kvm
- 30 sekunders reklamfilm/spot på scenen
- Utrymme i vårt program, erbjudande
- Deltagarlista till samtliga besökare
- Fri publicering av artikel eller film på Marknadsbiblioteket (www.marknadsbiblioteket.se) 
- Del i all marknadsföring - före, under och efter eventen (mail innan som presenterar alla partnerföretagen, samt efteråt)
- Övrig exponering enligt överenskommelse

Fakturering - helt turnépaket
50%, vid order - 11.750 kr + moms
50%, 1 april 2019 - 11.750 kr + moms

Anmälan är bindande
Antalet platser är begränsat och anmälan som partnerföretag är bindande. Vid förhinder kan det finnas möjlighet att lämna sin partnersplats till annat företag. Men, detta måste ske i samråd med arrangören.

Viktig information till dig som utställare!

Bjud in rätt gäster
Du har 15 seminariebiljetter. Viktigt att ni bjuder in riktigt bra besökare (marknadsansvariga). Besökarnas kvalitet beror till stor del på våra gemensamma gäster.

Reklamfilm på scen
Ditt företag har möjlighet att visa en 30-sekunders reklamfilm på scenen. . 

Program på plats
Du har möjlighet att ha utrymme i programmagasinet, enligt ditt avtal. Fokus är på att ge ett konkret erbjudande till besökarna.

Monteryta/placering
Det är "först-till-kvarn" som gäller här. Vi bokar in placering i turordning.

Inflyttning/utflyttning
Tider för inflyttning samt utflyttning är inte klara ännu.