PROGRAM
MARKNADSCHEFERNA: LIVE-19 - STOCKHOLM DEN 15 MAJ

Med reservation för ändringar

08.00-09.00

FRUKOST & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

Trolle Rhodin III

Michael Grimborg

09.00-10.10

TRE MARKNADSCHEFER PÅ 60 MINUTER

1. TROLLE RHODIN III (Cirkusdirektör Brazil Jack)
"120 år i upplevelsens tjänst"

2. MICHAEL GRIMBORG (CMO Synsam Group)
"Rubrik tillkommer"

3. Ej klar ännu

10.10-10.45

FIKA & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

10.45-11.15

ACADEMIC UPDATE - TRENDER INOM RETAIL
ANITA RADON (HANDELSFORSKARE SiiR)

Vilka är de hetaste trenderna idag inom retail och vilka är de mest intressanta nya forskningsresultaten? 

11.20-12.00

VAD JAG LÄRT MIG AV DAGENS 15-ÅRINGAR
CLARA HENRY

Influencer, programledare och författare

12.00-13.00

LUNCH & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

13.00-13.45

PROBLEMLÖSNING - THE SCIENCE WAY
JESPER RÖNNDAHL

Komiker, programledare och författare

14.00-15.00

THE BLUE DOT CONSUMER - ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT THE NEW CONSUMER
KEN HUGHES (UK)

One of Europe's leading Consumer & Shopper Behaviourologist

15.00-15.30

FIRESIDE CHAT - MÖT KEN HUGHES
MINGEL OCH CHAT