PROGRAM
MARKNADSCHEFERNA: LIVE-19 - STOCKHOLM DEN 15 MAJ

Med reservation för ändringar

08.00-09.00

FRUKOST & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

09.00-09.30

ACADEMIC UPDATE - TRENDER INOM RETAIL
ANITA RADON (HANDELSFORSKARE SiiR)

xxxxx

09.30-10.00

CIRKUS BRAZILJACK: 120 ÅR I UPPLEVELSENS TJÄNST
TROLLE RHODIN (CIRKUSDIREKTÖR)

xxxxx

10.00-10.25

EJ KLAR MARKNADSCHEF
EJ KLAR MARKNADSCHEF

Xxxxxxx 

10.25-10.50

KAFFERAST & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

10.50-11.30

VAD JAG LÄRT MIG AV DAGENS 15-ÅRINGAR
CLARA HENRY

Xxxxxxx

11.35-12.15

FRÅN IDÉ TILL SUCCÉ
ANDREAS CARLSSON

Xxxxx

12.15-13.15

LUNCH & MINGEL
MÖTEN MED UTSTÄLLANDE FÖRETAG

13.15-14.00

EJ KLAR
INTERNATIONELL KEYNOTE SPEAKER