Utställare & partnersföretag (fylls på löpande)

DANJI

Beskrivande text kommer inom kort...
>> Gå till hemsida

DELTA PROJECTS

Beskrivande text kommer inom kort...
>> Gå till hemsida

MEDIAFLOW PRO

Beskrivande text kommer inom kort...
>> Gå till hemsida

OLSSON & CO

Beskrivande text kommer inom kort...
>> Gå till hemsida

SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing

Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.
>> Gå till hemsida

ÅTTA.45 TRYCKERI

Beskrivande text kommer inom kort...
>> Gå till hemsida